Danuta E. Kosk-Kosicka

"The poems are the work of a profoundly serious temperament and a professional translator of world into word"– Michael Salcman, Judge, Harriss Poetry Prize

Lidia Kosk wiersze: Spotkanie przy źródle, Świadomość, Schyliłam się po grudkę ziemi, Słuchając jazzu

http://www.literaci.eu/index.php/czytelnia/372-lidia-kosk/3258-lidia-kosk-wiersze-spotkanie-przy-rodle-wiadomo-schyliam-si-po-grudk-ziemi-suchajc-jazzu.html
wtorek, 07 czerwca 2011 10:22


 

Spotkanie przy źródle
 

Spotkałam cię Mario
gdy z maleńkiego oczka
pulsującej wody czerpałam
garnuszkiem
puste wiaderko obok
oczekiwało napełnienia

Spotykałam cię Mario
ilekroć potrzebowałam
zaczerpnąć wody
ze źródełka
gdy niepewna znajdowałam
je wciąż pulsujące

A po latach
gdy zapragnę jego wody
i pokonam zaistniałą odległość
jeśli znajdę porosłą chaszczami
ścieżkę
do źródełka

jeżeli nie wyschło
spotkam cię tam Mario


 

Świadomość
 

spiesząca
bystrą rzeką
kołysana
falami jeziora
wirująca
rwącym potokiem
przerzucana huraganem
na występujące z brzegów
wody wzburzonego morza
utrzymująca się
na powierzchni
prawdą soli


 

Schyliłam się po grudkę ziemi
 

zapachniała kwiatem
            żółtego piołunu
                      niebieskiego podróżnika
i moim dzieciństwem

zapragnęłam by mi towarzyszyła
w dalekiej drodze


 

Słuchając jazzu
 

w środku chaosu
zapisuję
na stoliku myśli
życie

przeleciał wiatr
porwał czas
rozsypał zdarzenia
na nuty

w dźwięku trwam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: