Danuta E. Kosk-Kosicka

"The poems are the work of a profoundly serious temperament and a professional translator of world into word"– Michael Salcman, Judge, Harriss Poetry Prize

About Lidia Kosk

mama2007Lidia Kosk is the author of thirteen books of poetry and short stories, and two anthologies. Her collaboration with the poet and translator Danuta E. Kosk-Kosicka resulted in two bilingual volumes: niedosyt/reshapings and Słodka woda, słona woda/Sweet Water, Salt Water. The latter book has been translated into Japanese by Hiroko Tsuji and Izumi Nakamura, and published in Japan in Dec. 2016. Lidia collaborated with her husband, Henryk P. Kosk, on the two-volume Poland’s Generals: A Popular Biographical Lexicon. Her most recent book is Szklana góra/Glass Mountain, featuring one of her poems in twenty-one languages. Her poems and prose have been published in literary journals and anthologies in the USA, Poland, Russia and Japan, reviewed in English-, Polish- and Japanese-language publications, featured on public radio in the USA and Poland, and multimedia video presentations. Philip A. Olsen translated a series of her poems into choral compositions and the McDonogh School choir has performed them in several countries, including USA, Peru, Portugal, and Spain. Olsen’s “Polish Triptych” comprising his three choral compositions to Danuta’s translations of Lidia’s poems premiered in Baltimore, USA, in May 2017. A lawyer, humanitarian, and world traveler, Lidia resides in Warsaw, Poland, where she leads literary workshops and a Poets’ Theater (ATP).

na_spotkanie z_drzewem_poszumiec liscie_na_wiatr
na_zielonym_morzu semi_sub_un jak_drzewo
niedosyt1 slodka woda Japonska Slona Woda
Opowiadania Debu Jak Rzeki Do Morza meadowsOfMemory
Szklana Gora glass_front_2

Biografia Lidii Kosk

Lidia Kosk studiowała na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; tytuł magistra uzyskała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku. Jest autorką kilkunastu tomów poezji i opowiadań i redaktorką dwóch antologii. Współpraca z poetką i tłumaczką Danutą E. Kosk-Kosicką zaowocowała dwoma polsko-angielskimi tomami jej wierszy i opowiadań:

niedosyt/reshapings  i Słodka woda, słona woda/Sweet Water, Salt Water. Japońska edycja tomu Słodka woda, słona woda ukazała się w Japonii w 2016 roku. Najnowsza książka to Szklana góra/Glass Mountain, do której przetłumaczono jeden wiersz na dwadzieścia jeden języków (2017). Wspołpracowała z Henrykiem P. Koskiem przy dwutomowym dziele Generalicja polska: popularny słownik biograficzny (1998, 2001).  Publikuje w czasopismach literackich i antologiach poezji w Polsce, USA, Rosji i Japonii. Najnowsze publikacje ukazały się w Subtropics, Notre Dame Review, Weatherings, International Poetry Review (Special Issue: Slavic Poetry), Gazecie Kulturalnej i magazines.russ.ru/interpoezia/2014. Ma na koncie liczne prezentacje swoich utworów, wywiady dla prasy literackiej i radia w Polsce i USA, spotkania z czytelnikami w obu krajach. Amerykański kompozytor Philip A. Olsen przetłumaczył jej poezję na język muzyki, a chór McDonogh pod jego batutą wykonywał te utwory w USA, Hiszpanii, Peru i Portugalii. “Polski Tryptyk” Olsena składający się z trzech kompozycji do tłumaczeń wierszy Lidii miał premierę w maju 2017 roku w Baltimore, USA. Lidia Kosk jest współzałożycielką Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości, uczestniczką odnowy ruchu opowiadaczy historii. Prowadzi warsztaty literackie dla seniorów i juniorów, spotkania poetyckie oraz Autorski Teatr Poetycki (ATP). Powodzeniem cieszy się szczególnie jej spektakl zarejestrowany na DVD w 2012 r. „Niknące prawa człowieka”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: